Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie ZO ČSCH Nezvěstice

 

Historie a současnost ZO
 
ZO ČSCH Nezvěstice byla založena v roce 1981. Za velké finanční pomoci ústředních orgánů svazu a za velikého nadšení všech členů se začal budovat chovatelský areál v místě bývalé cihelny. Vznikl tak moderní areál chovatelů, který je svými parametry a charakterem velmi kladně hodnocen na celém regionu Plzeň. Ve vedení nezvěstické organizace se postupně vystřídali tři předsedové. Prvním předsedou byl v roce1981 zvolen na ustavující schůzi u "Šilhánků" Miloslav Rajchl, po něm převzal funkci předsedy Jiří Krejčí. 
V době nedávno minulé stál v čele organizace ing. Josef Rybář (pracoval v různých funkcích bývalého plemenářského podniku Plzeň. Funkci předsedy ZO Nezvěstice vykonával od roku 1991. Právě on se stal hnacím motorem veškerého chovatelského dění v Nezvěsticích. Zemřel na podzim roku 2013. Čest jeho památce.
Naší nejvýznamnější každoročně pořádanou akcí je místní podzimní výstava drobného zvířectva.Tato výstava je pořádána pravidelně třetí sobotu a neděli měsíce října. Stala se jednou z největších a nejobsazovanějších výstav na okresu Plzeň. Na této výstavě je pravidelně vystaveno kolem 800 ks zvířat. Od roku 2000 pořádáme rovněž zimní výstavu v termínu první pátek a sobotu měsíce února. Součástí výstavy je výstava chovných samců.(další akce viz. www.nezvestice.cz/csch/
Kapacita zasedací místnosti ZO je cca 80 lidí. Zde se odehrávají chovatelské, společenské i rodinné akce. K zasedací síni a výstavní hale (cca 30x 15metrů) patří sociální zařízení, sklad, pokladna a kancelář. Dostatečné množství parkovacích míst a příjemné okolí vkusně dotváří celkový pohled na chovatelský areál.
Každoročně pořádáme čtyři výstavní akce. Největší a nejvýznamnější akcí, která se uskutečnila v naší ZO byla krajská soutěžní přehlídka králíků, holubů a drůbeže v roce 2004 , 2007, 2010 a 2016. Velice nás potěšila vysoká návštěvnost KV. V roce 2010 se  přišlo se podívat 860 dospělých návštěvníků. Této výstavy se v pověřené organizaci pravidelně účastní devět okresů ze dvou krajů. Plzeňského a Karlovarského. Od roku 2010 pořádáme ve spolupráci s klubem chovatelů králíků masných plemen celostátní podzimní speciální výstavu králíků. Bývá zde vystaveno cca 350-400 ks králíků pěti plemen od nejlepších chovatelů z celé ČR. V měsíci říjnu každoročně pořádáme naší tradiční místní výstavu K,D,H. Souběžně s touto výstavou probíhá soutěžní výstava holubů plemene Gigant chovatelů západočeského kraje. V měsíci září se u nás koná svod plemenných kozlů a koz plemene bílého, hnědého, burského a nově anglonubijského.
V současné době má naše ZO 22 členů. Členem ZO jsem od roku1998. Od roku 2004 vykonávám funkci místopředsedy. 
 A od roku 2013 funkci předsedy organizace.