Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kokcidioza a prevence

 

Kokcidióza – prevence, postup podávání léčiv a vliv ročního období
 
Kokcidióza jako onemocnění trávícího ústrojí králíků již potrápila mnoho chovatelů a mnoho chovatelů zdlouhavě hledá cestu a neustále opakuje chyby, které vedou k masivnímu rozvoji tohoto onemocnění.
Kokcidióza se projevuje především u mladých králíků, kteří prochází v průběhu odstavu stresem z odloučení od matky, dále stresem způsobeným přechodem na pevnou stravu, výměnou srsti, změnou prostředí po odstavu a celkovým vývojem organismu což má za následek právě vyšší nebezpečí vzniku nemoci, která se nám u již dospělých králíků téměř nevyskytuje.
            Za jedno z nejdůležitějších hledisek považuji prevenci podávání kokcidiostatik ihned po odstavení mladých králíků.( cca v šesti až osmi týdnech stáří). Tedy nejen léčit již probíhající onemocnění, kde je výsledek velmi nejistý a úmrtnost mladých králíků vyšší, ale včas zajistit preventivní léčbu některým z preparátů, které jsou běžně k dostání u veterináře. Klozanit, ÖSB, Sulfadimidin atd.         
Za velmi důležité považuji správné provedení a načasování této procedury. Důsledné dodržování a předepsané dávkování a dobu podávání léčiva!
Tento postup provádím tak, že po šestém až osmém týdnu odstraním samici od mláďat. Je to důležité z toho důvodu, aby mladí králíci neměli možnost doplňovat nedostatek tekutin v prvních dnech po odstavu mateřským mlékem od samice. Mladé králíky nechám opravdu poctivě 24-48 hodin bez pití (vody) a během této doby krmím výhradně suché krmení. Seno a míchanici oves a granule, nebo pouze seno a granule, které způsobí u odstavených králíků velkou žízeň. Potom tak dochází k intenzivnímu pití léčebných nápojů, což je naším cílem!
Po 24-48 hodinách začínám podávat preparát proti kokcidióze přesně podle návodu a pečlivě dodržuji dobu podávání preparátu! Jednoznačně nedoporučuji v tomto nějakým způsobem experimentovat a dávkování  ředit, nebo dobu podávání nedodržovat!!!
Doporučuji také během jednotlivých roků střídat používané preparáty, např: ÖSB, Trisulmix, Klozanit, Sulfadimidin, atd. Využívat především ty, které se ve vašem chovu nejvíce osvědčily a které se dobře dávkují a ředí.
Krmení mladých odstavených králíků jádrem nepřeháním a snažím se o vyrovnanou krmnou dávku během celého dne s nepřetržitým podáváním kvalitního sena.
Během i po provedené preventivní léčbě udržujte v kotcích sucho a pravidelně odstraňujte výkaly (bobky). Pokud možno každý druhý den, aby nedocházelo k rozvoji zárodků kokcidiózi. Nejvíce se mi osvědčilo umístit preventivně přeléčené králíky ven do klecí ( již v měsíci dubnu až do října) pod přístřešek, kde bobky propadávají pod drátěný rošt a kde jsou králíci po dvou, třech (podle velikosti zvířat a klecí) v klecích na čerstvém vzduchu.
Naposledy bych se chtěl věnovat vlivu ročního období na zvýšení tohoto nepříjemného onemocnění u mladých králíků. Každý chovatel se snaží pro sebe a snadnou obsluhu svých králíků vytvořit co nejpříjemnější podmínky, které je schopen v rámci možností uskutečnit. Ne vždy si však uvědomí, že to co plně vyhovuje lidem a co mu usnadňuje obsluhu králíků nemusí nutně vytvářet příznivé podmínky pro chov králíků v různém ročním období.
Mnoho chovatelů má králíkárny s pevnými podlahami umístěné v poměrně těsných, špatně větratelných a z hlediska klimatických podmínek pro králíky méně vyhovujících prostorech, různé kůlny, uzavřené zděné prostory, bývalé garáže atd. Dochází zde ke vzniku vlhkosti a čpavku vlivem špatného odvodu moči v kotcích a nedostatečnému větrání. Dbejte na důkladné čištění kotců a jejich následnou dezinfekci! Není dostačující odstranit vlhkou podestýlku a umístnit do kotců opět mladé králíky. Začnou si olizovat a čistit vlhké nohy a neštěstí je na spadnutí! Po odstranění staré podestýlky by měla následovat dezinfekce, nechat kotce vysušit a teprve poté králíky znovu umístit zpět. Z tohoto důvodu je nutné mít vždy nějaké volné kotce.
Velmi důležitý je i počet mladých králíků v jednotlivých kotcích. Je nutné mladé rostoucí králíky včas rozdělit podle pohlaví nebo jednotlivě do více kotců. Mnoho našich chovatelů toto nedodržuje a neustále se tak u nich vytváří podmínky pro rozvoj tohoto onemocnění, jak z důvodu přeplnění kotců, tak z důvodu méně častého čištění kotců a  neustále vlhké až místy mokré podestýlky!
Nyní bych chtěl shrnout příčiny vzniku tohoto onemocnění a jak k němu chovatel sám přispívá.
  1. Nedostatečné vyžíznění mladých králíků před léčbou!(nedostatečný přísun léčiva)
  2. Nedodržení dávkování léčiva a doby léčby.
  3. Nedostatečná hygiena v kotcích a špatné větrání v prostorech králíkáren.
  4. Nevhodné překrmování mladých králíků jadrnými krmivy a nedostatek vlákniny-sena.
  5. Pozdní rozdělení zvířat a přeplnění kotců, vlhká podestýlka.
  6. Nepoužívání dezinfekčních prostředků na čištění kotců, opalování plamenem a dezinfekce pracovních pomůcek.
V zimě nízké teploty nenahrávají rozvoji zárodků kokcidiózy. (můžeme tak využít k zimní plemenitbě, kdy se mladí králíci rodí v zimních měsících a nejsou tímto onemocněním tolik ohroženi). Kokcidióza se v našich chovech vyskytuje především jako sezónní onemocnění tj. především v jarních měsících.
To znamená, že na jaře se zvyšuje teplota. V měsíci dubnu a především v květnu a červnu vlivem častých dešťových přeháněk i vlhkost vzduchu. Dochází k rychlejšímu zahnívání znečištěné vody a zbytků krmiva v miskách. Přecházíme postupně na zelené krmení a to vše klade na chovatele zvýšené úsilí a péči o chovatelské zařízení. Jestliže pak chovatel nedodržuje jednotlivé postupy bodů (1-6), pečlivě neumývá misky a napáječky vody, sám tak přispívá k rozvoji této nemoci, připravuje se o radost z početného a zdravého chovu králíků.
Začínajícím chovatelům doporučuji. Vypracovat si plán prací podle jednotlivých bodů a tento plán důsledně dodržovat! V poslední době se objevili na trhu různé přípravky na přírodní bázi. Používám bylinný přípravek Avitral 338. Králíkům se podává do vody po dobu 5 dní a potom znovu až za tři týdny.
 

Jaroslav Matoušek