Jdi na obsah Jdi na menu
 


EU-příspěvek

 

ZO ČSCH Nezvěstice
 
 
Podpora neziskových organizací z EU. Program pro rozvoj venkova je i pro chovatele!
 
 
Koncem měsíce února 2009 navštívil naši ZO starosta obce a seznámil nás s možnostmi jak získat a čerpat peníze s pomocí Občanského sdružení Aktivios  v rámci strategického plánu Leader z EU. To je z programu pro rozvoj venkova a dotačního záměru určeného pro spolky a neziskové organizace v obci. Po prostudování potřebných materiálů výbor ZO rozhodl, že zkusíme touto formou získat peníze na nákup nových klecí pro králíky a holuby. (Jinak je v současné době jen malá možnost získat větší finanční podporu na rozvoj chovatelství v ZO). Dále už muselo jít vše podle předem připraveného plánu. Ustanovit pracovní výbor, absolvovat dvě školení, neprodleně zpracovat Osnovu projektu, získat potřebné dokumenty, věnovat této práci několik desítek hodin a nechat si vše zkontrolovat od velmi ochotných a vstřícných pracovnic Občanského sdružení Aktivios. (ing. Bouchnerové, pí.Šrámkové, pí Hanzlíkové..)
Do konce měsíce dubna musel být projekt Občanskému sdružení Aktivios odevzdán, kde byl následně posouzen. V prosinci roku 2009 došlo k podepsání dohody v Českých Budějovicích mezi SZIF( státní zemědělský investiční fond, který spolupracuje s úředníky z EU) a naší ZO o poskytnutí dotace v celkové výši 242.060,- Kč na nákup výstavních klecí pro holuby a králíky a to v počtu celkem 160 kusů klecí. Nové klece na drůbež jsme si pořídili již v předchozím roce z vlastních prostředků. Opět byl vybrán výrobce klecí pan Tesař ze Znojma, jehož klece na drůbež se nám líbili a spolupráce s ním byla velice korektní a vstřícná. Také Obecní úřad v Nezvěsticích v čele se starostou p. Karkošem nám neustále vychází po celou dobu vstříc, pomáhal nám radou a i jinak byl našemu projektu nakloněn. Dovoz klecí ze Znojma realizovala s naší pomocí firma BP-STAVBY-CZ s.r.o. Dýšina (majitel Pavel Boukal). Velmi děkujeme.
A jak to vše dopadlo­?
Začátkem června 2010 byli všechny klece již,,doma“. Za ušetřené peníze jsme pořídili i nové podlážky pod holubí klece! Současně připojujeme ukázky zakoupených klecí.
Patnáctého června 2010 proběhlo ze strany Občanského sdružení Aktivios přísné vyúčtování celého projektu. V průběhu celé akce bylo velmi důležité, řídit se podle časového harmonogramu realizace projektu, mít vše řádně zaevidované a zdokumentované!
A na závěr bych chtěl ještě jednou všem zainteresovaným co nejsrdečněji poděkovat.  
 
S pozdravem chovu zdar, hodně chovatelských i funkcionářských úspěchů přeje místopředseda ZO ČSCH Nezvěstice Jaroslav Matoušek